مارس 13, 2020

آغاز حذف زباله های فضایی

اولین مأموریت جهان را برای بازیابی قطعه ای از زباله های فضایی، در مدار خود انجام داده است. در پایان ماه نوامبر، شورای وزیران آژانس های […]
مارس 13, 2020

تاثیر ویروس کرونا بر آلودگی هوا؟!

شیوع ویروس کرونا در چین منجر به زنجیره‌ای از اتفاقات در سرتاسر دنیا شد. ویروسی که تنها به یک مسئله پزشکی محدود نشد و پیامدهای متعددی […]
مارس 13, 2020

10 تصور غلط درباره‌ی ویروس کرونا

با گسترش شیوع ویروس کرونا در یک ماه گذشته، تصورات و شایعات غلطی درباره‌ی این ویروس و همچنین مردم چین به وجود آمدها ست. آیا خوردن […]